صاحب امتیاز

تلفن

  06691010920

ایمیل

  support@zobycloud.com

آدرس

لرستان ، دورود ، محله شهرک سیما، بلوار سینا، خیابان ۲۰ متری، ساختمان مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه آزاد، طبقه همکف، واحد ۲۳۷